Please enable JS
לעסקים

כלים לניהול הדרכה בארגונים: אפשרות לצילום אוטומטי של הדרכות/ישיבות או לשידור הרצאות קיימות, ממשק ל-LMS הארגוני אם קיים או חלופה ל-LMS ושימוש ככלי לריכוז ולניהול כל תכני ההדרכה של הארגון במקום אחד, כולל כלי למעקב אחר השימוש במערכת.
המערכת מאפשרת צפייה בהדרכות או בישיבות מכל מקום ובכל זמן, וכן כלי הוראה ולמידה כדוגמת: סיכום השיעור/הישיבה בסנכרון לווידאו, שיתוף הסיכום עם עובדים אחרים, חיפוש נושאים מסוימים בהדרכה ויצירת קליפ אוטומטי של נושא מסוים מכל ההדרכות המצולמות.

מגמות בעולם ההדרכה בארגונים

טוענות לחשיבות של שילוב טכנולוגיות למידה ולמידה מרחוק עם הוראה פרונטאלית. שילוב כזה קיים במערכי הדרכה אשר משתמשים בהדרכות מצולמות ותורם להשגת גמישות בתכנים הנלמדים וכן להגברת המוטיבציה ומעורבות העובדים בתהליך הלמידה. springer

מלאו פרטים ונחזור אליכם.