Please enable JS
עושים תואר עם

- מציעה למרצים ולסטודנטים כלי הוראה/למידה נוסף על הנוכחות בהרצאות, גישה לצפייה בהרצאות מכל מקום ובכל זמן וכן אפשרות לחפש תכנים בצילומי הווידאו, לסכם שיעורים באופן מסונכרן לווידאו, לשתף סיכומים עם עמיתים לקורס ועוד.

מחקרים מראים:

אחוזי שימוש גבוהים בהרצאות מוקלטות ותפיסת הרצאות מוקלטות כחיוניות ללמידה. כמו כן, נמצא קשר בין אחוזי צפייה גבוהים בהרצאות מוקלטות לבין ציונים גבוהים בתחומי לימודים שמבוססים במיוחד על הוראה פרונטאלית ושמאופיינים בסביבת הוראה מחקרית-מדעית. (דניאלסון, פרסט, בנדר והסול, 2014, מתוך: sciencedirect).

מלאו פרטים ונחזור אליכם.